Få lavere kostnader, høyere inntjening og mer fornøyde kunder.

En god purreprosess sparer deg ikke bare for mye hodebry og tid brukt på oppfølging. Når du får på plass en optimalisert og effektiv purreprosess der kunden står i fokus, øker kundetilfredsheten samtidig som kostnadene går ned og inntjeningen opp.

Fordelene er åpenbare og terskelen for å komme i gang er lav. Vi har laget en detaljert guide som gir deg konkrete tips og råd for hvordan du kan begynne optimaliseringen av din purreprosess allerede i dag.

Det er viktig å ha fokus på det langsiktige forholdet til kundene, og bedre kommunikasjon i purreprosessen styrker akkurat det.

Terje Gaasholt 
Director Operations Collection and Financial Services – Norway and Denmark

Gjør opplevelsen positiv

En uteblitt betaling trenger ikke påvirke kundeforholdet negativt. Nøkkelen er å ha en god dialog og en løsning der kunden raskt og enkelt kan gjøre opp for seg. Det handler om å sette kundens behov i sentrum.

Spar tid og penger med automasjon

Lange og omstendelige purreprosesser kan fort bli kostbare. Ubetalte og forsinkede fakturabetalinger utgjør en enorm kostnad, både i form av arbeidskraft, tid og konsentrasjon. Ved å ta i bruk robotprosessautomatisering (RPA), kan du avlaste dine ansatte og få en mer effektiv prosess, slik at du kan bruke mer tid på din kjernevirksomhet.

Konkrete råd du kan ta i bruk allerede i dag

Guiden vår gir deg konkrete råd og tips om hvordan du kan forbedre purreprosessen din gjennom:

Fokus på kundens behov og forventninger

Valg av riktig kommunikasjonskanal, tidspunkt og budskap

Automatisering av oppgaver og oppfølging

Få guiden. Helt gratis.

Send inn skjema

Hvem vi er

Arvato Financial Solutions leverer profesjonelle finansielle tjenester til både anerkjente internasjonale merkevarer, og respekterte lokale bedrifter – slik at de kan fokusere på deres egen kjernevirksomhet. Våre tjenester omhandler kontantstrøm i alle deler av kundens livssyklus: fra risikovurdering og svindelhåndtering til betaling, faktureringstjenester og inkasso.

Blant våre ansatte finner du 7500 anerkjente og pålitelige medarbeidere innen IT, analyse, finans og jus, som alle jobber mot et felles mål: Å sørge for at kundens kredittstyring skjer enkelt og effektivt, og resulterer i bedre finansielle resultater.